La Unitat de bioindústria i Farmàcia s’ocupa de desenvolupar negoci pel que fa a Diagnostics-Drugs-Devices en el si de les companyies farmacèutiques, biotecnològiques i de tecnologies sanitàries. Així mateix en les associacions, societats o organismes relacionats amb l’anterior. 

 

Diagnòstics


Empreses que investiguen, desenvolupen, comercialitzen i distribueixen sistemes de diagnòstic in vitro o altres sistemes de suport al diagnòstic (Ecografia, RMN, CT, PET, etc.) en els diferents àmbits de serveis del sistema de salut. 

 

Drugs

 

Empreses que investiguen, desenvolupen i comercialitzen medicaments de diferent naturalesa per a ser usats directament pels pacients o en centres assistencials.

 

Empreses que distribueixen els medicaments a les oficines de farmàcia o operadors logístics que donen suport a les distribuïdores o a les pròpies companyies farmacèutiques.

 

Oficines de farmàcia i Serveis de Farmàcia hospitalaris.

 

Associacions i societats que desenvolupen coneixement sobre medicaments o pràctica farmacèutica. 

 

Devices

 

Empreses que investiguen, desenvolupen, comercialitzen i poden distribuir productes de tipologies diverses per a la cura dels pacients.

 

Oferim serveis relacionats amb: Estratègia, Màrqueting i vendes, organització i operacions i Desenvolupament de negoci

 

 

 

 

> Veure factsheet

 

 Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat