Clients

Gobierno de Aragón. Consejería de Servicios Sociales y Familia

Govern de les Illes Balears. Conselleria d´Afers Socials, Promoció i Immigració

Generalitat de Catalunya. Departament d´Acció Social i Ciutadania

Generalitat de Catalunya. Institut Català d´Assistència i Serveis Socials (ICASS). Departament de Benestar i Família

Generalitat Valenciana. Conselleria de Benestar Social

Gipuzkoako Foru Aldundia-Diputación Foral de Gipuzkoa

Gobierno de Navarra. Dirección General de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Grupo SAR

Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat