Valors corporatius

El compromís i la implicació amb els reptes dels nostres clients defineixen el nostre sistema de valors.

 

El sistema de valors d’Antares Consulting permet:

 • Gestionar els projectes amb garanties d’èxit.
 • Construir un model de relacions d’alt valor amb cada un dels nostres clients.
 • Orientar a cada un dels integrants de la nostra companyia cap a un model d’actuació que ens hem proposat.


Compromís

A Antares Consulting adquirim compromisos concrets amb els nostres clients:

 • Gestionant el coneixement i l’aprenentatge permanent.
 • Aportant el millor per als nostres clients.
 • Assumint els reptes dels nostres clients i implicant-nos amb els seus projectes.


Autonomia

Aspirem a aconseguir l’autonomia responsable dels nostres col·laboradors:

 • Compartint responsabilitats.
 • Desenvolupant les capacitats emprenedores i innovadores.
 • Fomentant el desenvolupament professional i el creixement intern.


Atreviment

Els reptes que ens plantegem són fruit de l’equilibri entre l’atreviment i l’afany raonable per aconseguir-los:

 • Esforçant-se en col·laborar amb clients líders en el seu sector.
 • Competint amb els millors.
 • Creient en les nostres capacitats presents i de futur.


Cooperació

Entenem que la cooperació és una habilitat fonamental en l’entorn empresarial actual:

 • Atenent les necessitats de col·laboradors i clients.
 • Impulsant la consciència d’equip i l’enriquiment professional.
 • Compartint els coneixements i experiència.


Integritat

L’actuació ferma basada en valors reforça la serietat dels nostres plantejaments professionals i la nostra integritat:

 • Creient en els nostres principis i els compartim.
 • Demostrant la integritat mitjançant la coherència dels nostres actes.
 • Afrontant els desacords amb valentia.
Notícia  13 de març de 2020
Publicació  29 de octubre de 2020
Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat