Publicat el document: "Le parcours de santé des personnes âgées sur un territoire"


La ANAP: Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (França) acaba de publicar, en forma de guia, el document: "Le parcours de santé des personnes âgées sur un territoire. Réaliser un diagnostic et définir une feuille de route pour un territoire".                 

 

Aquest document és el resultat d'un projecte en el qual ha participat Antares Consulting que se centra en l'anàlisi i millora del model de cures sociosanitàries de les persones majors de 75 anys. Inclou, entre uns altres:

 

  • Anàlisi poblacional i cartografia de l'oferta sanitària
  • Anàlisi del flux de persones majors a través dels dispositius sociosanitaris
  • Definició de les opcions de cures sociosanitàries apropiades
  • Formalització d'un pla d'acció que incloïa les millores corresponents
                                                         

Font:ANAP
Accedir a la notícia original

Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat