HM Hospitals es converteix en el primer grup privat a Espanya a implantar la plataforma TPSC Cloud TM per a la gestió integral de la seguretat del pacient, comercialitzada per Antares Consulting

L'objectiu d'aquest sistema és posar a l'abast de tot el personal d’ HM Hospitals la notificació d'un esdeveniment advers


 

  • TPSC CloudTM constitueix una completa plataforma per a la Seguretat del Pacient i la gestió de riscos clínics, que inclou la notificació d'incidents, l'anàlisi i la gestió dels mateixos; la definició, planificació i seguiment d'accions de millora i un gestor documental
  • La plataforma afavoreix la comparació de resultats i riscos entre organitzacions sanitàries (Benchmarking) i a més ofereix la possibilitat d'identificar tendències a nivell local, regional i nacional.
  • Gràcies a aquest sistema, els professionals poden disposar d'un canal de comunicació anònim per poder notificar qualsevol incident que detectin en el seu treball diari amb l'objecte d'implementar la idea de millora

 

Madrid, 6 de maig de 2013. Fidels al seu compromís de realitzar una gestió eficaç i eficient orientada a la seguretat del pacient, HM Hospitals ha acordat amb Antares Consulting la implantació de la Plataforma TPSC CloudTM en tots els seus centres. Això converteix a HM Hospitals en el primer grup de gestió privada d'Espanya amb un únic programari per a la gestió integral de riscos clínics.

 

La directora de gestió de HM Hospitals, la Dra. Celia Moar, declara que “l'objectiu de la Plataforma per a la Gestió de la Seguretat del Pacient TPSC CloudTM és posar a l'abast de tot el personal de HM Hospitals la notificació d'un esdeveniment advers”.

 

TPSC CloudTM constitueix una completa plataforma per a la Seguretat del Pacient i la gestió de riscos clínics, que inclou la notificació d'incidents, l'anàlisi i la gestió dels mateixos; la definició, planificació i seguiment d'accions de millora i un gestor documental que facilita la creació, gestió i actualització de la documentació associada a l'assistència sanitària.

 

La plataforma TPSC CloudTM disposa d'un conjunt de funcionalitats que afavoreixen la creació d'una cultura de seguretat i gestió del risc, i l'aprenentatge a partir dels incidents que es produeixen en les organitzacions sanitàries.

 

“Gràcies a aquest sistema, els professionals poden disposar d'un canal de comunicació anònim per poder notificar qualsevol incident que detectin en el seu treball diari, amb l'objecte d'implementar la idea de millora”, afirma la Dra. Moar.

 

La plataforma permet la gestió centralitzada (en un únic grup de gestió, Hospital i/o Seu Corporativa) i/o descentralitzada (en un grup de gestió global, Xarxa o Seu Corporativa o Hospital, respecte a altres centres i/o unitats, àrees o serveis).

 

La plataforma afavoreix la comparació de resultats i riscos entre organitzacions sanitàries (Benchmarking) i a més ofereix la possibilitat d'identificar tendències a nivell local, regional i nacional.

 

En aquest sentit, la Dra. Moar explica que “per HM Hospitals disposar d'aquesta plataforma suposa fer un pas més en la seva política de seguretat del pacient i avançar estenent la cultura de seguretat a tota l'organització amb la finalitat d'implementar nous sistemes que garanteixin una millora contínua”.

 

TPSC CloudTM és una plataforma actualment utilitzada per més de 500 organitzacions sanitàries de tot el món. Entre aquestes organitzacions es troben xarxes sanitàries, hospitals públics i privats, centres d'atenció primària, centres de salut mental, unitats de radioteràpia, centres soci sanitaris, bancs de sang, laboratoris clínics, organitzacions de trasplantament, centres FIV, i altres organitzacions.

 

El sistema està estès internacionalment: Espanya, Holanda, França, Bèlgica, Portugal, Canadà, Austràlia, Alemanya, Colòmbia i Singapur.


Per la seva banda, Antares Consulting ve desenvolupant projectes sobre la Seguretat del Pacient des del 2008. Projectes en tota la cadena de valor de la seguretat del pacient i basats en les diferents disciplines de management, realitzats en diferents entorns i països. En paraules del Dr. Eduard Portella, president d’ Antares Consulting: “Poques polítiques han interessat tant als professionals com els programes de Seguretat del Pacient, ja que es pot apreciar de forma tangible que afecten a les pràctiques professionals i que aporten resultats que milloren la qualitat de l'atenció sanitària i sempre en favor del pacient”.

 


 


Font:Antares Consulting

Esdeveniment  7 de febrer de 2017
Publicació  24 de abril de 2020
Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat