HM Hospitals engega la Comissió de Seguretat del Pacient

L'objectiu és identificar riscos potencials i establir mesures per prevenir-los o reduir-los mitjançant la implantació de pràctiques segures


 

10/05/2013

 

Conscients que el treball en seguretat del pacient és una de les prioritats d’ HM Hospitals, i que ja s'estaven realitzant moltes activitats en aquest sentit, el grup ha posat en funcionament la seva pròpia Comissió de Seguretat del Pacient.

 

La directora del Departament de Medicina Preventiva d’ HM Hospitals, la Dra. Leonor Antolín, explica que “es tracta de crear ‘cultura de seguretat’ en l'àmbit de l'assistència sanitària, de formar als professionals en gestió de riscos, avaluar i, a partir d'aquí, desenvolupar eines per identificar riscos potencials i establir mesures per prevenir-los o reduir-los mitjançant la implantació de pràctiques segures, l'eficàcia de les quals ha estat àmpliament demostrada”.

 

La Comissió de Seguretat del Pacient compta amb la participació d'aquells serveis o departaments implicats directa o indirectament en la gestió de riscos, com Medicina Preventiva, Farmàcia, Urgències, Atenció al Pacient, Anestesiologia i Reanimació, Vigilància intensiva i/o Neonatologia, Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Direcció Mèdica.


I és que des que un pacient entra en contacte amb un sistema sanitari, s'enfronta a riscos que poden influir definitivament en el curs de la seva malaltia. Millorar la seguretat en l'ús de medicaments, la identificació inequívoca del pacient, la prevenció d'infeccions, caigudes i úlceres per pressió, o el control i manteniment d'equips crítics, són alguns dels aspectes que més interessen en aquest moment.


Implantació de la Plataforma TPSC Cloud

 

“L'existència de la Comissió de Seguretat del Pacient permet que, en centralitzar totes les actuacions enfocades a millorar la seguretat, aquestes siguin més efectives”, assegura la Dra. Antolín, i afegeix que “amb la implantació d'eines d'anàlisis específiques es podrà avaluar i quantificar resultats”. Es tracta d'un projecte ambiciós però fonamental, ja que la informació que aportin els professionals sanitaris servirà com a font per a la identificació de problemes, aprenentatge i solució dels mateixos.

 

En aquest sentit, HM Hospitals ha acordat amb Antares Consulting la implantació de la Plataforma TPSC Cloud en tots els seus centres. Això converteix a HM Hospitals en el primer grup de gestió privada d'Espanya amb un únic programari per a la gestió integral de riscos clínics. (...)

 


Font:Publicación de Sanidad Privada
Accedir a la notícia original

Esdeveniment  7 de febrer de 2017
Publicació  24 de abril de 2020
Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat