Atenció Primària de Catalunya implanta el sistema de notificació i gestió de riscos TPSC CloudTM en favor de la Seguretat del Pacient


Barcelona, 18/06/ 2013

 

Catalunya es converteix en la primera Comunitat Autònoma en implantar el  sistema de notificació i gestió de riscos clínics en Atenció Primària a través de la Plataforma de Seguretat del Pacient, TPSC CloudTM.


La Plataforma per a la Gestió de la Seguretat del Pacient, TPSC CloudTM, està sent implantada en el marc del Pla Estratègic de seguretat del pacient d'Atenció Primària 2011-2014.


En paraules del Dr. Eduard Portella, president d’ Antares Consulting, “El cost de la No Seguretat del Pacient és alt. Es tracta d'un ús inadequat dels recursos, d'un cost que no aporta valor i que per tant produeix ineficiències, amb un clar impacte directe en la seguretat del pacient. Hem de considerar les estratègies i eines de les quals disposem per ser eficients i promoure una cultura de seguretat en les organitzacions sanitàries”.


Tot i que la pràctica sanitària en Atenció Primària és raonablement segura i la freqüència d'Esdeveniments Adversos és baixa, segons l'estudi APEAS, l'estratègia d'Atenció Primària es fa prioritària des del moment en què el 70% dels Esdeveniments Adversos són evitables. En aquesta línia, seguint amb el Pla de Seguretat del pacient i com a base per a la realització d'un mapa de riscos assistencials i la promoció d'una cultura de seguretat entre tots els professionals, el Departament de Salut posa a l'abast de tots ells la Plataforma  TPSC CloudTM como a sistema de notificació i gestió, homogeni i no punitiu. Aquesta Plataforma estarà a l'abast de tots els centres d'atenció primària, tant del Institut Català de la Salut (ICS), consorcis i EBA´s, integrant a més de 450 centres sanitaris, de manera que cada equip pugui gestionar de forma autònoma i independent la informació notificada. Amb la implantació de la Plataforma TPSC CloudTM, s'ofereix una alternativa a les principals limitacions dels sistemes de notificació: imperceptibilitat de beneficis i falta de feedback, segons experts del sector.


El Departament de Salut rebrà els casos registrats una vegada analitzats per cada centre, tancats i absolutament anonimitzats amb l'ànim d'impulsar les bones pràctiques entre tots els centres sanitaris.


Aquest projecte, juntament amb el dels hospitals de la xarxa d'utilització pública, permet al Departament de Salut avançar en la Seguretat del Pacient dotant dels mecanismes que permetin la identificació d'errors i fallides del sistema.


Amb la incorporació dels centres d'Atenció Primària, ja són gairebé 550 centres a Espanya, tant de dependència pública com de gestió privada, treballant amb la Plataforma per a la gestió de riscos clínics TPSC CloudTM.


Antares Consulting ve desenvolupant projectes sobre la Seguretat del Pacient des del 2008. Projectes en tota la cadena de valor de la seguretat del pacient i basats en les diferents disciplines de management, realitzats en diferents entorns i països.

Plataforma per a la gestió de la Seguretat del pacient, TPSC CloudTM


TPSC CloudTMconstitueix una completa plataforma per a la Seguretat del Pacient i la gestió de riscos clínics, que inclou la notificació d'incidents, l'anàlisi i la gestió dels mateixos; la definició, planificació i seguiment d'accions de millora i un gestor documental que facilita la creació, gestió i actualització de la documentació associada a l'assistència sanitària.


Tot això en una única plataforma que permet integrar tots els processos de gestió de riscos clínics.


La plataforma TPSC CloudTMdisposa d'un conjunt de funcionalitats que afavoreixen la creació d'una cultura de seguretat i gestió del risc, i l'aprenentatge a partir dels incidents que es produeixen en les organitzacions sanitàries.

 

Antares Consulting comercialitza de forma exclusiva a Espanya, Portugal, França i Brasil aquesta plataforma desenvolupada per la companyia Holandesa, The Patient Safety Company.


Font:Antares Consulting

Esdeveniment  7 de febrer de 2017
Publicació  24 de abril de 2020
Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat