PBQ - Projecte de Gestió Integral del Bloc Quirúrgic


El PBQ - Projecte de Gestió Integral del Bloc Quirúrgic és un servei d'Antares Consulting d'acompanyament als hospitals i organitzacions sanitàries en l'optimització i millora de la gestió i organització del bloc quirúrgic.


Descripció


 

Cada minut compta

 

La incorrecta assignació del temps i de les sessions entre els serveis quirúrgics, les ineficiències en el procés de programació de les intervencions i la falta de procediments i criteris estandarditzats provoca:

 

  • retards, pèrdues de temps i cancel·lacions evitables, el que es tradueix en una taxa d’ocupació baixa, i
  • una taxa d’ocupació baixa reverteix en un cost d’oportunitat important, tant social com econòmic. El cost fix per minut i quiròfan és d'entre 7,5 i 12 euros, estigui ocupat o no.

 


La majoria d’aquestes disfuncionalitats tenen l’origen en la forma en què planifiquem, organitzem i gestionem els recursos i l’activitat.

Exemple il·lustratiu de taxa d’ocupació d’un Bloc Quirúrgic

Amb el PBQ es pretén:

  • millorar la gestió dels recursos quirúrgics amb la finalitat d’augmentar considerablement la seva eficiència i capacitat de producció,
  • redefinir l’organització i els processos clau de funcionament del bloc quirúrgic, establint criteris, procediments i sistemes de gestió.


Característiques


El projecte Gestió Integral del Bloc Quirúrgic té una durada d'entre 8 i 12 setmanes i consta de dues fases:

  • Diagnòstic: identificació de les principals disfuncions i ineficiències, i del potencial de millora.
  • Visió, objectius i pla d’acció: definició dels eixos i objectius de millora i els plans d’acció.

 

A més, en funció de les seves necessitats li oferim una sèrie de serveis addicionals com:

  • acompanyament i seguiment dels plans d’acció: es tracta d’acompanyar a l’organització en la posada en marxa i realització dels plans d’acció;
  • instruments de gestió: es tracta de crear i posar a disposició dels responsables del bloc quirúrgic i de la institució una sèrie d’instruments i eines de gestió;
  • formació en Gestió del Bloc Quirúrgic i gestió del canvi: es tracta realitzar sessions de formació per als responsables del bloc quirúrgic i de l’activitat quirúrgica en Gestió del Bloc Quirúrgic i en Gestió del Canvi, i
  • Benchmarking: es tracta d’un informe amb dades i informació d’un conjunt de blocs quirúrgics, la comparativa amb les dades de l’hospital i conclusions amb elements per a la millora.


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat