PROMED (PROductivitat Mèdica)


PROMED: és una metodologia d'anàlisi de la productivitat dels recursos assistencials hospitalaris dissenyada per Antares Consulting, que permet adequar la plantilla dels serveis mèdics a l'activitat assistencial generada.


Descripció


PROMED s’ha desenvolupat com una eina d’utilitat per a la planificació i gestió de recursos professionals:

  • Anàlisi de productivitat per hospital, servei i facultatiu.
  • Identificació i seguiment de les taxes de rendiment per servei.
  • Estimació del nombre de facultatius necessaris per servei.
  • Definició i anàlisi d’escenaris de gestió i planificació per a:

–   Dimensionament de plantilles
–   Definició de plans funcionals (dotació de recursos mèdics)
–   Direcció per objectius?
–   Equilibri de recursos entre hospitals
–   Redefinició de la oferta
–   Gestió de les llistes d’espera?
–   Redireccionament de fluxos de demandaCaracterístiques


  • Metodologia robusta i consistent.
  • Enfocament quantitatiu.
  • Orientada a la implantació.
  • Metodologia testada i validada.
  • Model informatitzat que permet el disseny d’escenaris de forma dinàmica.


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat