TPSC Cloud™


Plataforma per a la gestió de la seguretat del pacient.


Descripció


 

TPSC CloudTM constitueix una completa plataforma per a la seseguretat del pacient i la gestió de riscos, que inclou la notificació d’ incidents, l’ anàlisis i la gestió dels mateixos; la definició, planificació i seguiment d’ accions de millora i un gestor documental que facilita la creació, gestió i actualització de la documentació associada a l’ assistència sanitària.


Tot això en una única plataforma que permet integrar tots els processos de gestió de riscos clínics.

La plataforma TPSC Cloud™ :

- Disposa d’ un conjunt de funcionalitats que afavoreixen la creació d’ una cultura de seguretat i gestió del risc, i l’ aprenentatge a partir dels incidents que es produeixen en les organitzacions sanitàries.

- Permet la gestió centralitzada (en un únic grup de gestió, Hospital i/o Seu Corporativa) i/o descentralitzada (en un grup de gestió global, Xarxa o Seu Corporativa o Hospital, respecte a altres centres i/o unitats, àrees o serveis).

- Afavoreix la comparació de resultats i riscos entre organitzacions sanitàries (Benchmarking) i a més ofereix la possibilitat d’ identificar tendències a nivell local, regional i nacional.

 

PRINCIPALS FUNCIONALITATS

- NOTIFICACIÓ: Permet notificar d’ una manera estructurada, a partir de diferents tipus de qüestionaris, definits segons la taxonomia de cada organització.

- GESTIÓ: Permet realitzar una gestió proactiva mitjançant eines (matriu de riscos, anàlisis causa-arrel, anàlisis causa-efecte, anàlisis de barreres, anàlisis de processos, AMFE, etc.) integrades en la plataforma.

- ANÀLISIS i INFORMES: Permet analitzar els incidents per identificar riscos de manera sistemàtica i prevenir errors. Anàlisis integrats en la plataforma i informes automàtics. (veure detall).

- ACCIONS DE MILLORA: Permet definir, planificar i realitzar el seguiment de les accions de millora, mesures preventives o canvis en l’organització.

 Veure detall de les principals funcionalitats

 

GRÀCIES A LA TECNOLOGIA CLOUD

- Tecnologia Cloud: Una infraestructura 100% cloud requereix molta menor inversió en qualsevol tipus de hardware o servidors específics.

- Màxima Seguretat: La plataforma compta amb certificacions que acrediten el compliment dels més elevats estàndards de seguretat de la informació.
Pagament per Ús: Sense inversió, ni pagament de costos per llicències, ni per nombre d’usuaris.

- Actualitzacions automàtiques: Sense necessitat de preocupar-se pel pagament d’ actualitzacions futures en termes de hardware i software.

 

CLIENTS

TPSC Cloud™  és una plataforma actualment utilitzada per més de 500 organitzacions sanitàries de tot el món.

Entre aquestes organitzacions es troben Xarxes Sanitàries, Hospitals públics i privats, Centres d’ Atenció Primària, Centres de Salut mental, Unitats de Radioteràpia, Centres Socio Sanitaris, Bancs de Sang, Laboratoris Clínics, Organitzacions de trasplantament, Centres FIV, i altres organitzacions.

El sistema està estès  internacionalment: Espanya, Holanda, França, Bèlgica, Portugal, Canadà, Austràlia, Alemanya, Colòmbia i Singapur.

A Espanya el TPSC Cloud™  està implantat en tots els hospitals de la xarxa d’ utilització pública de Catalunya i del Principat d’ Astúries, en total més de 75 hospitals, com per exemple, l’ Hospital Clínic i l’ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Veure llista de clients

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Característiques


 

BENEFICIS PER A L’ ORGANITZACIÓ

- PERSONALITZABLE: Cada organització defineix el seu propi panell de control (inclusió del logo) i cada usuari la seva pròpia visualització de la informació.

- ESCALABLE: Desenvolupament de les diferents fases de forma independent però complementària i en funció de les necessitats i grau de consolidació de cada organització.

- ACCESSIBLE: Possibilitat de notificació i gestió d'incidents tant des d'ordinadors estàndards com des de plataformes mòbils (iPad, Tablet PC) i diversos sistemes (Android, Iphone, Blackberry, etc...). Disponibilitat 24x7.

- ADAPTABLE: Facilitat d'ús amb elements independents i complementaris, adaptats a les circumstàncies canviants de l'organització.

- INTEGRABLE: Compatible i de fàcil integració amb altres sistemes i bases de dades ja existents en l'organització per facilitar l’emplenament.

- ACTUALITZACIÓ PERMANENT: Accés a un servei de suport integral per al desenvolupament propi de la plataforma a través de formació personalitzada o seminaris Webinar.

- APP CENTER: Accés i descàrrega d'aplicacions desenvolupades per organitzacions sanitàries de tot el món (enquestes de seguretat del pacient en centres sociosanitaris (AHRQ), enquestes de clima laboral, etc…)

 

 Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat