PODA


PODA (Planificació Optimització Dinàmica Assistencial) és una eina web dissenyada per a la planificació de serveis socials i sociosanitaris.


Descripció


PODA® és una eina web dissenyada per Antares Consulting que ajuda als planificadors en la presa de decisions. Permet la construcció de diferents escenaris a partir de les variables demanda / oferta i cost / finançament dels serveis.

 

Es basa en la metodologia Balanç of Care, de la qual Antares Consulting té l’exclusivitat d’ús i desenvolupament a Espanya, que pren les necessitats de les persones com a punt de partida del model i planifica la necessitat de serveis definint diferents opcions d’atenció. La definició de les opcions d’atenció permet dibuixar diferents escenaris i identificar l’impacte econòmic de la planificació per definir estratègies polítiques i de finançament a mitjà termini.Característiques


  • Entorn Web: no necessita instal·lació i permet l’accés de diferents usuaris a l’eina
  • Eina dinàmica: possibilita l’actualització permanent de dades i l’automàtica generació de resultats.
  • Usabilitat Web
  • Generació automàtica d’informes: oferta i costos actuals i futurs, recursos actuals i necessaris, persones ateses per servei i perfil actuals i futures, opcions d'atenció definides, cost total per perfil i per servei, finançament per servei.


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat