Oficina Tècnica per a la gestió de quadres de comandament


Cada vegada més, les organitzacions responsables de programes i serveis, especialment les organitzacions públiques, focalitzen els seus esforços en la creació, el disseny i el control dels resultats dels mateixos.


Descripció


El procés de monitorització dels quadres de comandament és sovint una tasca de baixa fiabilitat en la que l’organització esgota els seus recursos per produir dades, sense arribar a l’anàlisi de les mateixes.

 

Antares Consulting ofereix la seva experiència i l’experiència dels seus professionals per construir el quadre de comandament d'una organització, servei o programa i gestionar el procés de recollida, processament i anàlisi de les dades que aquest conté de forma continuada.

 

A la vegada, a més de garantir el procés del quadre de comandament, podrem acompanyar els nostres clients en altres funcions de valors afegits que van més enllà de la pròpia gestió.

 Característiques


  • Fiabilitat en la periodicitat
  • Rigor en la gestió centralitzada de les dades i elaboració d’informes
  • Traçabilitat de les dades
  • Estandardització i unificació de criteris d’interpretació
  • Coneixement expert
  • Parametrització, gestió i manteniment del programari i maquinari
  • Acompanyament i facilitació de tasques
  • Anàlisi d’informació per a la presa de decisió
  • Preparació de documents tècnics


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat