Itinerari i Pautes de Seguiment Farmacoterapèutic de la Fibrosi Pulmonar idiopàtica



Descripció


La Fibrosi Pulmonar Idiopàtica (FPI) és una malaltia minoritària molt greu que, actualment, pot afectar unes 7.500 persones a Espanya.

 

A causa de la baixa prevalença de la FPI, la casuística a la majoria dels hospitals és limitada i, per això, davant un nou cas, els professionals sanitaris poden plantejar nombrosos interrogants sobre la patologia i el seu tractament.

 

El seu diagnòstic és complex i requereix la col·laboració pluridisciplinària de diversos professionals sanitaris en el moment del diagnòstic, la presa de decisió terapèutica, dispensació del medicament i seguiment del pacient.

 

Fins fa relativament pocs anys, aquesta patologia no disposava de cap tractament específic que retardés el curs de la malaltia, però amb la disponibilitat dels nous tractaments antifibròtics (el primer el 2014), l'estratègia terapèutica de la FPI ha fet un gir de 180 graus . Malgrat aquest avanç, no existeix un document que descrigui un procés assistencial col·laboratiu entre Pneumòlegs i Farmacèutics d'Hospital, amb un clar enfocament cap a la millora dels resultats en salut del pacient FPI.

 

Sota aquesta premissa, aquest document constitueix un esforç innovador per desenvolupar i formalitzar, per primera vegada, tant la descripció de l'itinerari que segueix el pacient amb FPI, com una sèrie de recomanacions i eines que permetin aportar millores en aquest procés assistencial. Per assolir aquest objectiu s'ha plantejat una metodologia de treball basada en la cooperació entre pneumòlegs i farmacèutics d'hospital, tant en l'enfocament com en el desenvolupament dels continguts del document. Això ha permès consensuar una sèrie de recomanacions i propostes a tenir en compte.

En aquest document, es persegueixen tres objectius:

  • Proposar una metodologia de treball cooperatiu entre el pneumòleg i el farmacèutic d'hospital, per facilitar el complex seguiment farmacoterapèutic de pacients amb aquesta patologia
  • Compartir experiències per estimular la cooperació del farmacèutic d'hospital amb el pneumòleg
  • Establir el recorregut del pacient amb FPI, dibuixant els principals processos assistencials en el Disease Management d'aquesta patologia que permetin optimitzar els resultats en salut dels pacients amb FPI


Autors


Boehringer Ingelheim.
Con la colaboración de Antares Consulting



Esdeveniment  21 de juny de 2016

Inveready lidera una ronda de 3,5 milions d’euros en Leukos Biotech, l'spin-out del prestigiós Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

La recerca de la Dra. Ruth M. Risueño donarà lloc al desenvolupament d’un nou tipus de fàrmacs selectius per a les cèl·lules mare leucèmiques

Notícia  21 de setembre de 2016
Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat