RESA 2018


Indicadors de resultats en salut de la sanitat privada


Descripció


  

Setena edició d'aquest informe sobre Indicadors de resultats en Salut de la Sanitat Privada elaborat per Antares Consulting per a l’IDIS (Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat), corresponent a les dades de l'any 2017.

 

La creixent participació de centres de reconegut prestigi, la transparència de la informació aportada i la fiabilitat dels seus resultats, fa que es tracti actualment d'un estudi plenament representatiu de la Sanitat Privada i el posiciona entre els estudis i informes dels observatoris nacionals i internacionals més consolidats que documenten resultats de salut.

 

I el primer resultat que destaca de forma cada vegada més contundent és precisament el compromís amb la transparència dels centres privats: més de 500 centres privats mostren la seva informació: 325 hospitals i centres ambulatoris, que aporten dades a l'Estudi RESA 2018, i 186 centres de reproducció assistida, amb dades subministrades per la Societat Espanyola de Fertilitat.

 

PPerò segurament la dada més impactant no és ja la participació de centres sinó el volum d'informació que aquests han facilitat:

  • 1.380.436 altes hospitalàries, que suposen un 26% del total d'altes hospitalàries públiques i privades a Espanya.
  • 750.647 intervencions quirúrgiques, un 48% del total de l'activitat privada i un 15% de la del sistema sanitari espanyol.
  • 2.676.218 consultes externes, que suposen el 15% de l'activitat privada i el 3% del conjunt del sistema nacional de salut. 

 

Tenint en compte que l'EstudiRESA 2018 només analitza les dades de quatre especialitats (dermatologia, oftalmologia, traumatologia i ortopèdia, i obstetrícia i ginecologia), aquest volum és d'un pes extraordinari. Constitueix el gran salt aconseguit aquest any: el volum de dades de consulta externa s'ha incrementat en un 150% respecte a l'Estudi RESA 2017.

  • 4.735.640 urgències hospitalàries. Suposa el 67% de la sanitat privada i el 16% de l'activitat total del sistema.
  • 1.500.000 estudis de diagnòstic per la imatge (mamografies, TAC i ressonància magnètica).
  • Gairebé 80.000 cicles de tractament de fertilització in vitro.
  • 8.700 pacients amb insuficiència renal crònica tractats amb diàlisi.

 

Aquestes dades suposen, en gairebé totes les línies d'activitat volums superiors al de gairebé totes les comunitats autònomes i indiquen que l'Estudi RESA s'ha consolidat sense cap dubte com un dels estudis de major volum de dades d'Espanya.

 

Entrant en el contingut, enguany s'inclouen cinc indicadors nous:         

  • La taxa de parts per cesària per quantificar amb precisió la diferència que, per múltiples causes, existeix entre el sector privat i el sector públic.
  • Quatre indicadors del Projecte EIQI (European Inpatient Quality Indicators) que inclouen dades sobre proporció de cirurgia de vesícula practicada amb laparoscòpia, de mortalitat per pneumònia i de mortalitat per dos tipus de fractura de maluc.

 

Informe
Infografia 

 

Infografia Autors


Antares Consulting, Instituto para el Desarrollo e Integración de la SanidadEsdeveniment  7 de febrer de 2017
Notícia  13 de març de 2020
Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat