L’aplicació de l’anàlisi de les necessitats de serveis socials de la gent gran amb dependència a la planificació de serveis socials


Article d'Antares Consulting aparegut al: Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010


Descripció


La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears el 2010 ha dut a terme la planificació de serveis socials per a la gent gran i s’ha fitxat, com a horitzó temporal, l’any 2015. Tal com recull la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis social de les Illes Balears, la planificació haurà de tenir en compte les necessitats i voluntats de les persones.

Aquest compromís del Govern s’ha materialitzat en un model de planificació que aplica la metodologia Balance of Care.
Aquest model representa un canvi de paradigma en els plantejaments que hi ha hagut finsa vui i posa l’èmfasi més important a aconseguir una oferta de serveis flexible. Per tant, condiciona la cartera de serveis, la qual ha de ser adaptable a les necessitats de cadascú i als diferents entorns de les persones.

En aquest procés de la planificació, la Conselleria ha comptat amb la col·laboració dels usuaris dels serveis i els seus familiars, així com dels professionals que atenen aquestes persones.


Aquest article recull el procés dut a terme per a fer la planificació mitjançant la metodologia Balance of Care.Autors


Rueda, Yolanda; Massana, NuriaCopyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat