Models europeus en l'evolució del Tercer Sector SocialDescripció


L'estudi aborda una investigació internacional qualitativa per conèixer aspectes comuns i diferencials del Tercer Sector Social a Itàlia, Gran Bretanya, França i Alemanya, centrant-se especialment en l'anàlisi de la seva gènesi històrica, els processos de consolidació i evolució del sector a cada un d'aquests països, els actors que formen part i la concreció dels punts clau i dels factors que han influït en la seva evolució, així com en la identificació de les tendències i oportunitats de desenvolupament, per poder comparar-los amb el casAutors


Antares Consulting, Fundación Luís VivesCopyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat