Flash Tendències: El mercat espanyol de clíniques privades amb finalitat no lucrativa. Realitats i Tendències



Descripció


Aquest Flash Tendències se centra en l'anàlisi del mercat de clíniques privades a Espanya. En concret, ens hem centrat en l'evolució de facturació, creixement, models de negoci, rendibilitats i estructura de la propietat del segment de clíniques privades amb finalitat lucratives i amb hospitalització. Queden, doncs, excloses de l'anàlisi les clíniques privades benèfiques i les clíniques privades ambulatòries.

 

Dels 803 hospitals que hi ha a Espanya, un 39,5% són clíniques privats amb finalitat lucratives, representant el 19,4% del total de llits hospitalaris. El sector hospitalari (públic i privat) a Espanya s'estima en 40.691.000 d '€ l'any 2010, dels quals el 14,7% (5.965.000 de €) corresponen a les clíniques privades d'aquest estudi.   



Autors


Barrubés, Joan; Mellado, José Carlos; Antares Consulting



Esdeveniment  7 de febrer de 2017
Notícia  13 de març de 2020
Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat