Repensar un model assistencial, una resposta a l’altra crisiDescripció


La publicació Medical Economics ha publicat en Gener de 2012, un número en el qual cada any, els membres del comitè de redacció realitzen un article per assenyalar els temes més rellevants a afrontar pel nostre sistema sanitari.


Eduard Portella, president d’ Antares Consulting ha fet las seva aportació:

 

L’estructuració actual dels sistemes de salut és un dels avanços socials més significatius i més apreciats pels ciutadans. El seu èxit es podria resumir amb una dada impactant: des de 1960 cada dia s’ incrementa la nostra esperança de vida en 5 hores.

 

Entre altres coses, aquest èxit es degut a l’ espectacular progrés en el coneixement i els avanços científic -tècnics, desenvolupament que s’ha vist afavorit per la constant especialització. No obstant això, al seu torn, aquesta especialització ha generat una excessiva fragmentació dels serveis… ja que el criteri organitzatiu primordial en el sistema sanitari és l'àrea de coneixement, “l’especialitat”. I d'aquesta manera hem passat d'estructurar les organitzacions segons els sistemes als òrgans, dels òrgans a les malalties o a les prestacions tècniques… cada vegada amb criteris més micro.

 

Paral•lelament el perfil sociodemogràfic i epidemiològic de la població ha canviat significativament: envelliment, pèrdua d’ autonomia personal, cronicitat, etc. I aquest nou perfil requereix una atenció integral i enfocaments més preventius. Avui, aquest desajust entre les necessitats i els criteris organitzatius crea disfuncions que es tradueixen en una utilització inapropiada dels recursos, d’uns recursos i unes activitats que no sempre estan pensades per a aquest nou perfil de població.

 

Aquestes condicions de major cronicitat i dependència són avui una de les causes que més impacten en el cost dels serveis assistencials: una petita part dels pacients suposen la major part de la utilització dels recursos. Ens enfrontem a la necessitat de canviar de paradigma en el nostre model assistencial. Però no és l’únic repte: no podem injuriar el model assistencial que tant ens ha aportat fins ara per reemplaçar-ho per un altre; el veritable repte és compatibilitzar l'existència de tots dos models organitzatius.

 

En un context de crisi econòmica provocada per la crisi financera s’estan adoptant mesures a curt termini; i no sempre s'estan plantejant propostes que signifiquin una transformació del model assistencial. En aquest moment tan delicat no hem d'oblidar que hem d'afrontar dues crisis: la crisi econòmica i la del model assistencial. Que les mesures per resoldre una crisi no ens impedeixin dur a terme les reformes necessàries per afrontar l'altra!


 

En: Medical Economics, 27/01/2012Autors


Eduard PortellaEsdeveniment  7 de febrer de 2017
Notícia  13 de març de 2020
Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat