Model d'acreditació de serveis d'atenció a persones majors en situació de dependència


Model de serveis i condicions bàsiques per a l'acreditació a Espanya


Descripció


Document realitzat per Antares Consulting i la Comissió de Dependència i Acreditació de la Fundació Edat&Vida.

 

L'informe presenta una proposta de model d'acreditació per als serveis d'atenció residencial i centres de dia.

 

Partint del marc legal vigent i analitzant diferents models d'acreditació internacionals contrastats, aquest model d'acreditació està clarament orientat a valorar els resultats en l'atenció a les persones usuàries. El model s'estructura al voltant de la diferent tipologia de serveis i la seva intensitat per graus de dependència, i inclou propostes concretes per a la seva implantació, tenint en compte el grau de desenvolupament dels models d'acreditació vigents i l'estat de maduresa del sector.

 

Es tracta d'un model dinàmic, la implementació del qual es planteja per fases, i que confiem que resultarà d'utilitat a les administracions públiques per a l'ordenació del sector i per garantir l'excel•lència en la qualitat de l'atenció.Autors


Antares Consulting, Fundación Edad&VidaCopyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat