Repensant l’ hospital: motors de canvi i respostes innovadoresDescripcióEl disseny bàsic dels sistemes sanitaris, i posteriorment l’ estructuració de l’ hospital com a organització de cures sanitàries especialitzades de salut, es realitza entre finals del XIX i inicis del segle XX. Sens dubte, ambdós elements –sistema sanitari i hospitals– han sofert moltes evolucions. No obstant això, totes elles han estat canvis naturals o bé millores incrementals. Utilitzant els conceptes del món de la qualitat, es podria qualificar com un procés de “millora contínua”.


A Antares Consulting creiem que en el moment actual estan confluint una sèrie de canvis de fons, estructurals, que poden alterar aquest procés de “millora contínua” o evolució incremental dels sistemes sanitaris i de l'hospital en concret. En aquest sentit, hem fet una labor de recol•lecció dels motors dels canvis que es produeixen a l'entorn de l'organització sanitària. A aquests canvis de fons s'afegeix una profunda crisi econòmica mundial, que posa en relleu (encara més, si cap) el debat sobre la sostenibilitat del sistema sanitari en concret i de l'estat de benestar en general.


Enfront d'aquests canvis, ens hem preguntat: Com evolucionarà l'hospital en els propers anys? Seguirà un procés evolutiu natural? Observarem un canvi disruptiu? Hem descartat realitzar un exercici prospectiu del futur, sempre incert. Encara que existeixen treballs d'alta qualitat basats en aquest mètode i també algunes curiositats, les prediccions sempre estan subjectes a un grau d'incertesa sobre el futur que pot portar a errors d'apreciació sobre els escenaris possibles. Hem optat per un enfocament més pragmàtic: observar les innovacions que ja s'estan produint avui, com a conseqüència d'aquests canvis. Intentem presentar-les en aquest informe com els atributs que trobarem a l'hospital del futur.


L’informe finalitza amb una reflexió sobre les implicacions per a la gestió que tindrà la configuració de l’ hospital del futur.


En resum, aquest informe pretén aportar elements de discussió cap a la possible evolució de l’ hospital i el seu rol en el sistema sanitari, en un moment crucial de canvis profunds en l’entorn. Una pregunta que queda per contestar és qui liderarà aquest canvi. La severitat i la duració de la crisi econòmica, i el seu impacte en el dèficit públic de les administracions i particularment en el dèficit del sistema sanitari, poden accelerar-lo. A més, aquests canvis poden ser imposats des de fora del sistema per la pressió de l’entorn, o bé poden ser canvis liderats des de dins. Sens dubte, els riscos i els resultats d’ adaptar un o altre model de canvi són molt diferents.

 

NOTA: Informe en castellàAutors


Joan Barrubés, Esteban Carrillo, Eduard Portella. Antares consultingEsdeveniment  7 de febrer de 2017
Notícia  13 de març de 2020
Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat