Estratègia i plans de desenvolupament


En un entorn cada vegada més complex i dinàmic, de canvis en les necessitats i exigències dels clients, canvis en la prestació de serveis, i de major pressió per part dels finançadors sobre la despesa, les organitzacions sanitàries estan obligades a adoptar noves estratègies que els permetin posicionar-se de la manera més adequada a la nova realitat i fer front als reptes que se’ls presenten, assegurant un desenvolupament equilibrat i sostenible.

 

La planificació adequada dels serveis i recursos, la fusió i integració d’organitzacions i nivells assistencials, la creació de xarxes assistencials, l’existència d’asimetries en els hospitals, la recerca de l’excel·lència, així com la qualitat de les cures i la utilització apropiada dels recursos disponibles són alguns dels dilemes que ens proposem resoldre.

 

Ajudem als nostres clients a definir una visió clara del futur desitjat a mig termini, i construir a partir d’èxits parcials.

 

Exemples de projectes que desenvolupem en aquesta àrea:

  • Pla estratègic
  • Pla de negoci i/o viabilitat
  • Avaluació d’inversions i oportunitats de negoci
  • Fusions i integracions
  • Finançament de projectes i infraestructures
  • Estudis de mercat i posicionament competitiu
  • Imatge institucional i comunicació externa


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat