Gestió, organització i operacions


La visió i l’estratègia de l’organització han de ser operacionalitzades i traduïdes en resultats a través d’una organització estructurada que compti amb els recursos adequats per facilitar la presa de decisions i el control de la seva execució.

 

Per això, desenvolupar polítiques, serveis i programes socials i sociosanitaris, requereix d’una perfecta definició de funcions dels que intervenen, dels processos que seguirà la seva implantació i de les eines que donaran suport al seu desenvolupament.

 

En aquest àmbit, oferim la realització de projectes com ara:

  • Disseny i gestió d’oficines tècniques de projecte
  • Disseny i gestió de quadres de comandament
  • Anàlisi de costos i finançament d’organitzacions, programes i serveis
  • Anàlisi i millora de processos
  • Eines i solucions tecnològiques  
  • Qualitat: definició, control i avaluació de polítiques i serveis i adaptació al compliment d’estàndards


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat