Gestió clínica


La gestió clínica permet sistematitzar i ordenar els processos d’atenció sanitària de forma adequada i eficient, basant-se en la millor evidència científica del moment i amb la participació dels professionals en la gestió per a la presa de decisions al voltant del pacient.

 

La gestió clínica és la gestió de processos assistencials que orienta l’organització cap al pacient i l’atribució de la presa de decisions als serveis, dotant als professionals clínics de més responsabilitat. Segurament, per als clínics es tracta de la recuperació d’un espai propi on adquireixen el protagonisme necessari per dirigir els seus serveis, mentre que per als suposa el compromís dels clínics en la gestió eficient dels recursos i el control de la despesa sanitària a través del compliment dels contractes. La responsabilitat de la bona gestió dels centres i unitats recau sobre els gestors, de la mateixa manera que depèn dels metges el que es prenguin bones responsabilitats clíniques i del personal d’infermeria que es prestin bons cures.

 

Els nostres projectes abasten des de la definició i disseny de models fins a la seva aplicació pràctica, buscant una major implicació dels professionals en la presa de decisions i la reducció de la variabilitat en la pràctica clínica, promovent l’ús de la informació clínica, optimitzant l'ús de els recursos, procurant l’eficiència tècnica, econòmica i financera, i finalment, enfortint una cultura de millora de la qualitat i seguretat dels processos d’atenció i satisfacció del pacient.

 

Exemples de projectes de gestió clínica que desenvolupem:

 

  • Pla de serveis
  • Seguretat del pacient i Gestió de riscos
  • Model d’atenció pacients amb malalties cròniques
  • Desenvolupament d’àrees clíniques
  • Models assistencials 


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat