Organització i Operacions


Serveis

 • Govern Corporatiu i Models organitzatius
 • Key Account Management
 • Gestió de la innovació
 • Redefinició de xarxes de vendes
 • Gestió de la informació
 • Optimització logística
 • Implantació de CRM

Selecció d’experiències

 • Implantació de nous models organitzatius.
 • Redefinició de xarxes de vendes enfocades a l’efectivitat.
 • Gestió per processos. Anàlisis i reenginyeria de processos.
 • Benchmarking  competitiu.
 • Implantació d’un model d’innovació comercial i extensió a la resta de la companyia.
 • Previsió de la Demanda i Optimització del Nivell de Servei Logístic.
 • Millora de l’eficiència a partir de la comunicació i coordinació interdepartamental.
 • Suport a les previsions de vendes en un entorn de canvi.
 • Suport a la implantació de CRM’s.
 • Disseny i implantació de quadres de comandament (KPI’s) i control de gestió corporatius. Elaboració de quadres de comandament i informes de gestió per a la direcció.

> ampliar imatge

 



Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat