Anàlisi del retorn social de la inversió


Conèixer el retorn a la inversió que genera una activitat social és imprescindible en un moment en el qual l'entorn exigeix noves i millors formar de demostrar l'impacte social i financer dels programes.

 

Descripció

El Retorn Social de la Inversió, (SROI, social return on investment) és una metodologia per a la medició de l’impacte social d’una inversió que permet calcular el valor dels resultats, tinguin aquests un valor econòmic o no.


El coeficient de SROI és una comparació entre el valor generat per una iniciativa i la inversió necessària per aconseguir aquest impacte, és a dir, respon a la pregunta quants euros d'impacte social genero per cada euro invertit?


SROI s’utilitza:

 • per avaluar l’ impacte de projectes ja executats.
 • per predir el valor social de les activitats que es generaran.

 

Característiques

SROI és útil com a eina de planificació estratègica, per comunicar l’ impacte i captar fons o per ajudar a la presa de decisions en inversió.

 • Facilita la discussió estratègica i ajuda a entendre i maximitzar el valor social creat amb l’activitat.
 • Ajuda a dirigir els recursos apropiats en el maneig de resultats inesperats, tant positius com a negatius.
 • Demostra la importància de treballar amb altres organitzacions i persones que tenen alguna cosa que aportar per generar canvi social.
 • Identifica una base comú entre el que una organització desitja aconseguir i el que desitgen aconseguir els seus stakeholders: ajuda a maximitzar el valor social.
 • Crea un diàleg amb els stakeholders, fent-los partícips de tot el procés.

 

SROI es dirigeix a:

 • Organitzacions i empreses socials
  • Les organitzacions que creen valor social poden utilitzar SROI com a eina de gestió per millorar el rendiment, informar als finançadors i posar de relleu el valor afegit.
  • Pot ser utilitzat per analitzar el valor social de les activitats comercials al públic, al sector públic o per altres empreses.

 

 • Finançadors
  • Aquells que aposten per invertir en la creació de valor social poden utilitzar SROI inicialment com una manera d’ ajudar a decidir on invertir, i més tard per avaluar l'acompliment i mesurar el progrés en el temps.

Antares Consulting és membre actiu de: The SROI Network.

 

 Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat