Gestió i organització


Les funcions dins d’una organització sanitària han d’estar perfectament definides, amb objectius específics per a cadascuna de les àrees i unitats, i alineats amb els objectius de l'organització.

 

La visió i l’estratègia s’han de traduir en resultats a través d’una organització estructurada, amb recursos i eines per a la presa de decisions.

 

El disseny de la gestió corporativa de les administracions públiques i de la seva relació i coordinació amb la xarxa assistencial és un element clau per garantir l’eficàcia de les polítiques de salut i activitats.

 

Exemples de projectes que desenvolupem en aquesta àrea:

 

  • Anàlisi, disseny i avaluació de l’estructura organitzativa
  • Desenvolupament d’habilitats directives
  • Quadre de comandaments
  • Comptabilitat analítica/Model de cost per acte i procés (ABC Costing)
  • Hospital Benchmarking
  • Excel·lència i qualitat
  • Responsabilitat social corporativa
  • Oficina tècnica de projectes
  • Gestió temporal
  • Gestió del canvi 


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat