Gestió de professionals


L’assistència sanitària és intensiva en consum de recursos professionals, la qual cosa exigeix pensar en estratègies de desenvolupament professional, així com assegurar un dimensionat eficient dels recursos en un context de contenció de costos i escassetat de professionals sanitaris.

 

D’altra banda, l'assistència sanitària es presta a múltiples centres, la qual cosa exigeix definir models de cures que garanteixin el mateix nivell d’accessibilitat i qualitat en tots ells.

 

En Antares Consulting disposem d’eines i metodologies, com Prome o PRN, que faciliten la planificació, dimensionament i adequació dels recursos professionals d’una manera objectiva, quantitativa, exhaustiva i fiable.

 

Exemples de projectes que desenvolupem en aquesta àrea:

  • Sistemes retributius
  • Avaluació de l’acompliment
  • Carrera professional
  • Dimensionat i planificació de professionals
  • Adequació càrrega de cures infermeria
  • Anàlisi productivitat serveis assistencials
  • Desenvolupament i gestió del talent
  • Gestió del coneixement
  • Comunicació interna  


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat