Infraestructures i equipaments


En el disseny de noves infraestructures sanitàries s’ha de treballar per un hospital humà i accessible, orientat a les necessitats i preferències dels pacients, atractiu i enriquidor per als professionals, integrat amb la resta de dispositius assistencials i amb la seva comunitat, eficient, resolutiu, segur, innovador, flexible i sostenible, financera i funcionalment, i respectuós amb el medi ambient.

 

Per això, és necessari conèixer el funcionament diari d’un hospital, les necessitats, exigències i preferències dels pacients i les seves famílies, així com les necessitats dels professionals.

 

A més, en un entorn cada vegada més complex i dinàmic, l’acció pública s’ha de caracteritzar per la recerca de formes d’intervenció més flexibles:

  • separant els papers de gestió i prestació de cures i
  • analitzant els beneficis de la participació del sector privat, tant en la construcció d’infraestructures sanitàries com en la gestió dels serveis. 

 
D’altra banda, la importància de la tecnologia en les cures, el seu cost, i l’escurçament del cicle de vida plantegen la necessitat de planificar i gestionar de manera eficient la tecnologia mèdica. Des d’ Antares Consulting, oferim suport puntual o continuat a les institucions sanitàries en tots els aspectes relacionats amb la planificació, avaluació, adquisició, gestió, utilització i manteniment de la tecnologia mèdica.

 

Exemples de projectes que desenvolupem en aquesta àrea:

  • Pla director d’espais
  • Pla funcional d’espais
  • Plans d’obertura i trasllat
  • Pla d’equipaments
  • Dimensionat i planificació de tecnologia mèdica
  • Adquisició, gestió i utilització d’equipaments
  • Gestió del manteniment de tecnologies mèdica 


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat