Sistemes d'informació i tecnologies


Els sistemes d’informació s’han convertit en eines imprescindibles per a la pràctica assistencial, però també per a la presa de decisions. Quadre de comandaments, notificació d’incidents i gestió de riscos, gestió de processos, anàlisi de costos, traçabilitat, etc. són solucions cada vegada més necessàries en els centres assistencials.

 

A més, la tecnologia web ofereix immenses possibilitats a les organitzacions sanitàries per a interactuar amb la resta d’actors del sistema: pacients, professionals, proveïdors, socis, col·laboradors, etc.

 

Antares Consulting som capaços de captar les seves necessitats i proposar una solució única o integrada. El nostre equip tècnic pot dissenyar, desenvolupar i programar qualsevol tipus d’aplicació utilitzant tecnologia mòbil o web.

 

Exemples de solucions i productes relacionats amb els sistemes d’informació i les noves tecnologies:

 

  • Eines i solucions de quadre de comandament (QPR ScoreCard)
  • Eines i solucions per al disseny i gestió de processos (QPR ProcessGuide)
  • Eines i solucions de costos per procés i comptabilitat analítica (CostPerform)
  • Comunitats virtuals, portals de coneixement i gestió de continguts, aplicacions en línia i comunitats web 2.0
  • Sistemes d’identificació, captura de dades, posicionament / localització, control d’accessos i traçabilitat
  • Sistema de registre d’incidents i gestió de riscos clínics (TPSC Cloud™) 


Copyright © 2019 Antares Consulting S.L. Tots els drets reservats   |   Avís legal i Política de privacitat