Het Witboek van het smart hospital is een gids voor het ziekenhuis van morgen

Het Witboek zou een positieve impact kunnen hebben op de gezondheidsresultaten, patiëntenervaring en efficiëntie.

Het officiële college van industriële ingenieurs van Madrid (COIIM) en de vereniging van industriële ingenieurs van Madrid (AIIM) hebben het Witboek van het Smart Hospital gepresenteerd, een engagement voor kunstmatige intelligentie en het ‘internet of things’ dat het ziekenhuis van de toekomst kan transformeren.

(…) Joan Barrubés, directeur van Antares Consulting, richtte zich op de analyse en presentatie van het Witboek over smart hospitals waaraan 23 deskundigen met verschillende rollen binnen de gezondheidssector een bijdrage hebben geleverd en die tevens deelnamen aan vier werksessies “met een zeer intense methodologie”.

Ze hebben allemaal, onderstreepte Barrubés, een “aanzienlijke inspanning” geleverd om te definiëren wat een “Smart Hospital” is. “Het is een ziekenhuis dat gebaseerd is op geoptimaliseerde en geautomatiseerde processen in een omgeving van onderling verbonden middelen en mensen, met name gebaseerd op het internet van de dingen en op de analyse van de vastgelegde gegevens, bijvoorbeeld door middel van Artificiële Intelligentie, om bestaande procedures voor patiëntenzorg te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te introduceren, aldus de directeur van Antares Consulting.

Zoals collega’s hebben opgemerkt, is de reikwijdte van de gids gericht op het verbeteren van de ervaring van de patiënt, de gezondheidsresultaten en de economische duurzaamheid. Bovendien kan de toepassing ervan bijzonder nuttig zijn voor het chirurgisch systeem, de spoedgevallendienst en het beheer van de infrastructuur.

Binnen het operatieblok en in termen van gezondheidsresultaten legde Barrubés bijvoorbeeld uit dat het Smart Hospital te maken heeft met uitdagingen zoals bewijsgestuurde chirurgische preregistratie met behulp van AI-algoritmen, interventieplanning, anticipatie door middel van voorspellende monitoring, geavanceerde veiligheid of postoperatieve uitkomstmeting.

In termen van het verbeteren van de ervaring van de patiënt en de professionals zelf, wordt real time informatie over de operaties gegeven, wordt de preoperatieve stress verminderd en wordt de veiligheid verbeterd tijdens en na de operatie zelf door middel van monitoring.

Tot slot dragen de programmering van een intelligente operatiekamer, de vermindering van knelpunten, de traceerbaarheid van de kosten per proces of de betere beschikbaarheid van de operatiekamer door de integratie van CMMS-systemen, bij aan de verbetering van de operationele efficiëntie.

Geconfronteerd met een NHS die eruit ziet als een weg met bochten, is het onze ambitie om via het Smart Hospital een betere toekomst op te bouwen aangaande de efficiëntie van het gezondheidssysteem zelf, concludeert Barrubés.

Preferencias de Privacidad
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.