Klanten

SINDS 1998 HEBBEN WE MET 793 KLANTEN IN 27 VERSCHILLENDE LANDEN GEWERKT, MET MEER DAN 150 PROJECTEN PER JAAR IN DE AFGELOPEN 10 JAAR, EN OVER DE HELE WAARDEKETEN VAN DE GEZONDHEIDSSECTOR
Soorten klanten
GEZONDHEIDSBELEID EN VERZEKERING
0
KLANTEN
GEZONDHEIDSORGANISATIES
 
0
KLANTEN
ZORGINSTELLINGEN
 
0
KLANTEN
MEDISCHE TECHNOLOGIE EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE
0
KLANTEN
Onderzoek
en Innovatie
 
0
KLANTEN
PARTICULIERE BELEGGERS EN FINANCIERS
 
0
KLANTEN
BEROEPS- EN PATIËNTENVERENIGINGEN
 
0
KLANTEN
Customer Experience
Ons kwaliteitssysteem stelt ons in staat om ons werk te analyseren en te evalueren en de beste service aan onze klanten te garanderen

Jaarlijkse enquête

ATRIBUTOS DE EQUIPO
95%
PROJECTMANAGEMENT
96%
Evalueert als “zeer goed” of “goed” het algehele beheer van het project: kwaliteit, levertijden, methodologie en betrokkenheid, onder andere.
VERWACHTINGEN VERVULD
90%
Zagen hun verwachtingen in vervulling gaan.
IK ZOU WEER WERKEN
96%
Zou weer met Antares Consulting werken.
IK ZOU ANTARES CONSULTING AANBEVELEN
85%
Zou Antares Consulting aanbevelen aan andere instellingen in de sector.
kwaliteit van het team

Evalueert als “zeer goed” of “goed” teamattributen zoals: kennis van de sector, persoonlijke aandacht, begrip van het probleem van de klant, etc.

PROJECTMANAGEMENT

Evalueert als “zeer goed” of “goed” het algehele beheer van het project: kwaliteit, levertijden, methodologie en betrokkenheid, onder andere.

VERWACHTINGEN VERVULD

Zagen hun verwachtingen in vervulling gaan.

IK ZOU WEER WERKEN

Zou weer met Antares Consulting werken.

IK ZOU ANTARES AANBEVELEN

Zou Antares Consulting aanbevelen aan andere instellingen in de sector.

Het meest gewaardeerd in 2019
Deskundige kennis
Internationaal perspectief
Verbintenis
Getuigenissen
Stéphan Mercier
Voorzitter | UNESSA (België)
Directeur | GROUPE JOLIMONT

De UNESSA-federatie staat voor de grote uitdaging om de hervorming van de ziekenhuisnetwerken te ondersteunen uitgaande van de situatie van de Waalse ziekenhuizen die zij vertegenwoordigt. Op politiek niveau zijn echter alleen de belangrijkste assen van deze hervorming vastgesteld; door het naderende einde van de legislatuur was Waalse overheid niet in de mogelijkheid zich hieraan te wijden.

Antares Consulting is een belangrijke partner en hulp geweest bij de karakterisering van de toekomstige Waalse ziekenhuisnetwerken en het aantonen van de relevantie voor de patiënt van de voorgestelde netwerkconfiguraties. De kennis van Antares Consulting van de verschillende gezondheidsstelsels in Europa en daarbuiten stelt ze altijd in staat om de meest lokale analyses in perspectief te plaatsen tegenover de tendenzen die in het buitenland worden waargenomen.

Het is waarschijnlijk de eerste keer dat een werk van deze omvang wordt uitgevoerd, zowel vanwege het aantal betrokken actoren als vanwege de hoeveelheid gegevens en analyses die op de schaal van het hele Waalse gezondheidsgebied worden uitgevoerd.

Deze dynamiek heeft ertoe geleid dat de Waalse ziekenhuizen de enige zijn die de termijn van 1 januari 2020 voor de invoering van de hervorming zullen aanhouden.

Bernard Dupont
CHRU de Nancy (Frankrijk)
Directeur-generaal

Een echte ondersteuning bij de operationele uitvoering van de territoriale strategie van de GHT (Territoriale Ziekenhuisgroepering), met de invoering van een scorekaart voor het toezicht op de doelstellingen. Een methodologie die een aanwezigheid op het terrein bevordert om de ondersteuning van medische teams te vergemakkelijken.

Isabelle Bouvier
Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon (Frankrijk)
Directeur-generaal

Een ondersteuning gedurende een lange en intense periode voor de ontwikkeling van het strategisch plan 2019/2023 van onze HAD (home hospitalization), met een innovatieve aanpak: de deelname van alle medewerkers door middel van de organisatie van seminaries en multidisciplinaire werkgroepen gedurende één jaar, met een methodologie van projectmanagement.

Het Antares Consulting team onder leiding van Andrée Barreteau heeft, naast zijn ervaring en advies, dynamiek en samenhang weten over te brengen op de teams rond dit project. Door zijn belangrijke aanwezigheid heeft het Antares Consulting team, door de kwaliteit van de dienstverlening, de mogelijkheid geboden om na te denken over onze organisatie door het opstellen van actieplannen.

Deze steun was waardevol voor onze vestiging en essentieel met het oog op de veranderingen in de wet- en regelgeving in het gezondheids- en sociaal-gezondheidsnetwerk en de relatie tussen het ziekenhuis en de geneeskunde in het algemeen.

Bruno Hare
Psycotherapiecentrum van de Orne in Alençon (Frankrijk)
Afgevaardigd bestuurder

Antares Consulting wist een werk te leveren dat was aangepast aan onze behoeften en tijdsschema om het ontwikkelingsplan van onze diensten uit te werken. Zij begrepen snel de uitdagingen waarmee we geconfronteerd werden in een complexe context van institutionele veranderingen.

Ze hebben ook geluisterd naar de medische en paramedische teams, met een juiste perceptie van de behoeften, bepaald door lokale, regionale en nationale beperkingen.

Het Antares Consulting team stond altijd aan onze zijde en heeft door de kwaliteit van hun werk het mogelijk gemaakt om een service development plan te realiseren en op deze manier onze teams te dynamiseren en om onze aantrekkelijkheid als professionals te herformuleren.

Josep Tabernero
Hoofd van de dienst Oncologie van het ziekenhuis Vall d'Hebron Universiteit
Directeur van het Vall d'Hebron Instituut voor Oncologie (VHIO)

De Vall d’Hebron Oncologie Dienst heeft een hoog niveau van zorg die wordt aangevuld door de translationeel onderzoek dat wordt uitgevoerd vanuit de VHIO.

Dit alles met een roeping van uitmuntendheid en gericht op de patiënt, in het bevorderen van de kennis van oncologische aandoeningen en het ontwerpen van nieuwe behandelingen. Onze groei, zowel in de zorg als in het onderzoek, dwingt ons in de huidige gezondheids- en economische omgeving, tot een proces van permanente aanpassing en verandering en in die zin is en blijft Antares Consulting een zeer waardevolle partner.

De laatste jaren heeft Antares Consulting ons zowel op strategisch vlak (ondersteuning bij de uitwerking van ons strategisch plan) als op meer operationeel vlak (reorganisatie van processen van externe consultaties of het functionele plan van het nieuwe gebied van de oncologie van het Ziekenhuis Vall d’Hebron) in de voorhoede begeleid. Als gevolg van dit werk hebben we vooruitgang kunnen boeken in een efficiëntere en rationelere herverdeling van de ruimtes in het externe overleg, in een betere verdeling van de werklast en op dit moment werken we aan het proces van medische zorg voor de gehospitaliseerde patiënt.

De samenwerking met Antares Consulting heeft ons een werkmethode en een externe visie opgeleverd die we kunnen contrasteren met de kennis van de specifieke realiteit van het Oncologiegebied van het Vall d’Hebron Ziekenhuis en die ons vragen stelt over de manier waarop we onze assistentie ontwikkelen en onderzoek, met het oog op het verbeteren van de patiëntenzorg en het handhaven van ons niveau van excellentie in een omgeving van toenemende activiteit en beperkte middelen.

Antonio López Andrés
Apotheekdienst Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O)
Adjunct-directeur van de apotheekdienst

Met als doelstelling de huidige situatie van de NHS-O-apotheekdiensten te analyseren, werden de diensten van Antares Consulting gehuurd. Deze analyse heeft ons een foto opgeleverd, die volgens mij goed is geïnterpreteerd door de consultant, en een definitie van de behoeften en de voorbereiding op een nieuw model van de Ziekenhuisapotheek.

De samenwerking en de inzet van het Antares Consulting team is te allen tijde totaal geweest en we zijn zeer tevreden over de gepresenteerde analyse en voorstellen.

Ik ben van mening dat we de nadruk moeten leggen op de toekomst en de enigszins ontwrichtende visie die zij hebben op wat een apotheekdienst zou moeten zijn in de 21e eeuw en met de huidige technologie. Vanuit het oogpunt van onze organisatie hebben ze ons een verrijkende en deskundige externe visie gegeven die ons een zekere kracht geeft om nieuwe professionele en organisatorische uitdagingen aan te gaan in de figuur van de ziekenhuisapotheker.

Pedro Facon
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (België)
Directeur-generaal van de gezondheid

De gezondheidszorg in België is, net als in veel andere landen, aan het hervormen. Hoewel de overheden, kennisinstellingen en lokale partners veel ervaring hebben, is het van essentieel belang om deze te vervoledigen.

Antares Consulting heeft twee belangrijke troeven die het bedrijf tot een belangrijk speler maken als externe steun aan deze hervormingen. Enerzijds heeft zij een grondige kennis van de verschillende gezondheidsstelsels in Europa, waardoor ze vergelijkende analyses kunnen maken en lessen kan trekken uit de initiatieven die in het buitenland zijn genomen op het gebied van gezondheidshervormingen. Anderzijds heeft Antares Consulting een goede visie op de noodzakelijke voorwaarden voor het doorvoeren van gerelateerde hervormingen met verandermanagement.

Antares Consulting heeft een belangrijke en geloofwaardige bijdrage geleverd aan de hervorming van het ziekenhuislandschap in België, aan de optimalisering van het planningssysteem voor de gezondheidsberoepen en aan een beter beheer en gebruik van de gezondheidsgegevens.

Vic De Corte
Clinique Saint-Jean (Belgie)
Directeur-generaal

2018 was een cruciaal jaar in de evolutie van het Sint Jans Ziekenhuis: de uitdagingen, de noodzaak om de toekomstige doelstellingen te heroverwegen en zich te herpositioneren in een steeds concurrentiëler ziekenhuislandschap in Brussel. Al deze redenen hebben ons ertoe gebracht om beroep te doen op de expertise van Antares Consulting om verschillende projecten uit te voeren namelijk de optimalisatie van de werking van ons chirurgisch blok, verbetering van de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van onze kliniek, en het opstellen van een nieuw strategisch plan.

Dankzij de grote kennis van onze sector en de specifieke kenmerken ervan op Belgisch alle huidige en toekomstige veranderingen in onze instellingen ook op internationaal niveau, wist het team zijn methodologie aan te passen en zo in te spelen op onze behoeften. De voorstellen en actieplannen van het Antares Consulting team waren zeer concreet en op maat gemaakt.

De capaciteit van Antares Consulting voor kwantitatieve analyse is een belangrijke troef: dankzij de geanonimiseerde gegevens waarover ze beschikken, weten we precies waar we ons in het regionale ziekenhuislandschap bevinden en dus hoe we ons beter kunnen positioneren.

Wij zijn ervan overtuigd dat Antares Consulting een waardevolle partner is voor onze evolutie en voor de. De voorstellen en actieplannen van het Antares Consulting team waren zeer concreet en op maat gemaakt.

De capaciteit van Antares Consulting voor kwantitatieve analyse is een belangrijke troef: dankzij de geanonimiseerde gegevens waarover ze beschikken, weten we precies waar we ons in het regionale ziekenhuislandschap bevinden en dus hoe we ons beter kunnen positioneren. Wij zijn ervan overtuigd dat Antares Consulting een waardevolle partner is voor onze evolutie en voor de alle huidige en toekomstige veranderingen in onze instelling.

Dr Alain FUSEAU
CME Groupe Hospitalier du Havre (Frankrijk)
Voorzitter

We hebben met Antares Consulting gewerkt voor een periode van zes maanden en onder moeilijke omstandigheden. Het team toonde een sterke betrokkenheid bij de psychiatrische dienst van Le Havre en een snel inzicht in onze problemen.

Open te allen tijde om te luisteren naar de medische en zorgteams, met een goede perceptie van onze behoeften en rekening houdend met lokale, regionale en nationale beperkingen.

Het team van Antares Consulting was te allen tijde bij ons en de kwaliteit van hun dienstverlening stelde ons in staat om het zorgproject te herdenken, waarover we bijzonder tevreden zijn.

Zullen we praten?

    Preferencias de Privacidad
    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.