Privacybeleid

1. KLANTEN

Basisinformatie over gegevensbescherming

Activiteit KLANTEN
Verantwoordelijk ANTARES CONSULTING SL
Doel Om het contact met klanten mogelijk te maken en om gecontracteerde diensten te formaliseren, uit te voeren en op te volgen.
Juridische grondslag Behandeling die noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting, voor de uitvoering van een overeenkomst en voor de bevrediging van een legitiem belang van de onderneming.
Geadresseerden De gegevens met betrekking tot namen, namen en rekeningnummers van bankinstellingen en, in geval van een verzoek, van administraties, organen of overheden in de uitoefening van hun functie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Rechten Toegang tot de gegevens, rectificatie, verwijdering, verzoek om overdracht, verzet tegen de verwerking en verzoek om beperking van de gegevens. 
Meer informatie U kunt aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming raadplegen via de volgende link: Toegang

 

2. LEVERANCIERS

Basisinformatie over gegevensbescherming

Activiteit LEVERANCIERS
Verantwoordelijk ANTARES CONSULTING SL
Doel Om professioneel contact met de leverancier mogelijk te maken en om de gecontracteerde dienst te formaliseren, uit te voeren, te controleren en te monitoren.
Juridische grondslag Naleving van wettelijke verplichtingen, uitvoering van een contract tussen het bedrijf en de belanghebbende partij en tevredenheid over het legitieme belang van het bedrijf.
Geadresseerden De gegevens met betrekking tot namen, namen en rekeningnummers van bankinstellingen en, in geval van een verzoek, van administraties, organen of overheden in de uitoefening van hun functie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Rechten Toegang tot de gegevens, correctie, schrapping, verzoek om overdracht, verzet tegen de verwerking en verzoek om beperking van de verwerking
Meer informatie U kunt aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming raadplegen via de volgende link: Toegang

 

3. PERSONEELSZAKEN

Basisinformatie over gegevensbescherming

Activiteit PERSONEELSZAKEN
Verantwoordelijk ANTARES CONSULTING SL
Doel Selectie, formalisering en behoud van de arbeidsrelatie tussen Antares Consulting SL en de werknemer/kandidaat
Juridische grondslag Bestaan van toestemming van de belanghebbende, uitvoering van de overeenkomst tussen het centrum en de belanghebbende, nakoming van wettelijke verplichtingen, voldoening van legitieme belangen
Geadresseerden Indien de werknemer hiermee instemt, kunnen zijn gegevens worden meegedeeld aan DKV seguros y reaseguros SA en Sanitas Sociedad Anónima de Seguros en, indien nodig, aan overheden, organen of overheidsinstanties bij de uitoefening van hun taken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Rechten AA toegang tot de gegevens, rectificeren, verwijderen, vragen om de overdraagbaarheid ervan, verzetten tegen de verwerking ervan en vragen om beperking ervan. 
Meer informatie U kunt aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming raadplegen via de volgende link: Toegang

 

U kunt de volgende formulieren gebruiken om het voor u gemakkelijker te maken uw rechten uit te oefenen:

Preferencias de Privacidad
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.