Clients

DES DE 1998, HEM TREBALLAT AMB 793 CLIENTS EN 27 PAÏSOS DIFERENTS, SUPERANT ELS 150 PROJECTES ANUALS EN ELS 10 ÚLTIMS ANYS I ABASTANT TOTA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR SANITARI
Tipologies de CLIENTS
POLÍTIQUES SANITÀRIES I ASSEGURAMENT
0
CLIENTS
ORGANITZACIONS D'ATENCIÓ SANITÀRIA
0
CLIENTS
ORGANITZACIONS D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
0
CLIENTS
TECNOLOGIA MÈDICA I INDÚSTRIA FARMACÈUTICA
0
CLIENTS
INVESTIGACIÓ
I INNOVACIÓ
 
0
CLIENTS
INVERSORS
I FINANÇADORS
PRIVATS
0
CLIENTS
ASSOCIACIONS DE PROFESSIONALS I DE PACIENTS
0
CLIENTS
Customer Experience
EL NOSTRE SISTEMA DE QUALITAT ENS PERMET ANALITZAR I AVALUAR LA NOSTRA FEINA I GARANTIR EL MILLOR SERVEI ALS CLIENTS

Enquesta anual

ATRIBUTS DE L'EQUIP
95%
GESTIÓ DEL PROJECTE
96%
Valora com “molt bona” o “bona” la gestió global del projecte: qualitat, terminis de lliurament, metodologia i compromís, entre d’altres.
SATISFETES EXPECTATIVES
90%
Van veure satisfetes les expectatives.
TREBALLARIA DE NOU
96%
Treballaria de nou amb Antares Consulting.
RECOMANARIA ANTARES
85%
Recomanaria Antares Consulting a altres institucions del sector.
qualitat de l'equip

Valora com “molt bons” o “bons” qualitats de l’equip com: coneixement del sector, atenció personal, comprensió del problema del client, etc.

Gestió del projecte

Valora com “molt bona” o “bona” la gestió global del projecte: qualitat, terminis de lliurament, metodologia i compromís, entre d’altres.

Satisfetes expectatives

Van veure satisfetes les expectatives.

Treballaria de nou

Treballaria de nou amb Antares Consulting.

Recomanaria Antares

Recomanaria Antares Consulting a altres institucions del sector.

EL MÉS VALORAT EN 2019
Coneixement Expert
Perspectiva internacional
Compromís
TESTIMONIS
Stéphan Mercier
President | UNESSA (Bèlgica)
Conseller Delegat | GROUPE JOLIMONT

La federació UNESSA té el gran repte de donar suport a la reforma de les xarxes hospitalàries posant el focus en la situació dels hospitals valons als quals representa. A nivell polític només s’han establert els eixos principals d’aquesta reforma; la proximitat de la fi de la legislatura no ha permès que les autoritats valones s’hi dediquessin.

Antares Consulting ha estat un partner clau per ajudar-nos a caracteritzar les futures xarxes hospitalàries valones i per demostrar la pertinència de les configuracions de la xarxa proposada per al pacient. El seu coneixement dels diferents sistemes de salut d’Europa i d’altres països, li permet sempre posar en perspectiva les anàlisis més locals amb les principals línies de treball observades a l’exterior.

Probablement sigui la primera vegada que es fa un treball d’aquesta magnitud, tant pel nombre d’actors involucrats com pel volum de dades i d’anàlisis realitzades a escala de tot el territori sanitari való. Aquesta dinàmica ha permès que els hospitals valons siguin els únics que finalment hagin respectat la data límit de l’1 de gener de 2020 establerta per a la implementació de la reforma.

Bernard Dupont
CHRU de Nancy (França)
Director General

Un veritable suport en la implementació operativa de l’estratègia territorial del GHT (Agrupació Hospitalària Territorial), amb la creació d’un quadre de comandament per al seguiment dels objectius. Una metodologia que afavoreixi la presència sobre el terreny per facilitar el suport dels equips mèdics.

Isabelle Bouvier
Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon (França)
Directora General

Un suport durant un període llarg i intens per al desenvolupament del pla estratègic 2019/2023 de la nostra HAD (hospitalització a domicili), amb un enfocament innovador: la participació de tots els treballadors amb l’organització de seminaris i de grups de treball multidisciplinars durant un any, amb una metodologia de gestió de projectes.

L’equip d’Antares Consulting liderat per Andrée Barreteau, més enllà de la seva experiència i els seus consells, va ser capaç de transmetre dinamisme i cohesió als equips al voltant d’aquest projecte. Per la seva important presència, l’equip d’Antares Consulting ha permès, a través de la qualitat del servei, una reflexió de la nostra organització amb la construcció de plans d’acció.

Aquest suport va ser valuós per al nostre establiment i essencial pel que fa als canvis legislatius i reglamentaris a la xarxa de salut i sociosanitària, i també pel que fa a la relació entre l’hospital i la medicina general.

Bruno Hare
Centre Psycothérapique de l'Orne à Alençon (França)
Conseller Delegat

Antares Consulting va ser capaç de dur a terme una intervenció adaptada a les nostres necessitats i al nostre cronograma per desenvolupar el pla de desenvolupament de serveis. Van comprendre ràpidament els reptes a què ens enfrontàvem en un context complex de canvis institucionals.

De la mateixa manera, van escoltar els equips mèdics i paramèdics, amb una percepció de necessitats, lligada a restriccions locals, regionals i nacionals. L’equip d’Antares Consulting, sempre va estar al nostre costat i la qualitat del seu treball, va permetre la realització d’un pla de desenvolupament de serveis i, d’aquesta manera, reactivar els nostres equips i reformular el nostre atractiu com a professionals.

Josep Tabernero
Hospital Universitari Vall d’Hebron
MD PhD Cap del Servei d'Oncologia

El servei d’Oncologia del Vall d’Hebron té una elevada càrrega assistencial que es complementa amb la investigació traslacional que es fa des del VHIO.

Tot això amb una vocació d’excel·lència i centrat en el malalt, en l’avanç del coneixement de les malalties oncològiques i el disseny de nous tractaments. El nostre creixement, tant en activitat assistencial com de recerca, en l’actual entorn sanitari i econòmic, ens obliga a estar en un procés de permanent adaptació i canvi, i en aquest sentit Antares Consulting ha estat, i continua sent, un molt valuós partner.

Durant els últims anys, Antares Consulting ens ha acompanyat en l’avanç en aspectes tant estratègics (suport en l’elaboració del nostre pla estratègic) com més operatius (reorganització de processos de consultes externes o el pla funcional de la nova àrea d’oncologia de l’Hospital Vall d’Hebron). Fruit d’aquests treballs, hem pogut avançar en una redistribució d’espais de les consultes externes més eficient i racional, en una millor distribució de les càrregues de treball i, actualment, estem treballant en el procés d’atenció mèdica al malalt hospitalitzat.

La col·laboració amb Antares Consulting ens ha aportat metodologia de treball i una visió externa que podem contrastar amb el coneixement de la realitat específica de l’Àrea d’Oncologia de l’Hospital Vall d’Hebron i qüestionar la manera en la qual estem desenvolupant la nostra activitat assistencial i d’investigació, de cara a millorar l’atenció al malalt i a mantenir el nostre nivell d’excel·lència en un entorn d’activitat creixent i recursos limitats.

Antonio López Andrés
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O)
Subdirector de Farmàcia

A fi d’analitzar la situació actual dels serveis de farmàcia de l’SNS-O, es van contractar els serveis d’Antares Consulting. Aquesta anàlisi ens ha aportat una fotografia, crec que ben interpretada per la consultora, i una definició de les necessitats i preparació per afrontar un nou model de Farmàcia Hospitalària.

La col·laboració i disposició de l’equip d’Antares Consulting ha estat total en tot moment i hem quedat molt satisfets amb les anàlisis i propostes presentats. Crec que cal destacar la visió de futur i en certa manera disruptiva que tenen del que ha de ser un servei de farmàcia en el segle XXI i amb la tecnologia actual.

Des d’un punt de vista de la nostra organització, ens han aportat una visió externa enriquidora i experta que ens dóna certa fortalesa per emprendre nous reptes professionals i organitzatius en la figura del farmacèutic d’hospital.

Pedro Facon
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (Bélgica)
Director General de Salut

El sistema d’atenció de salut a Bèlgica està en procés de reforma, com en molts altres països.
Si bé les administracions, les institucions de coneixement i els partners locals compten amb una àmplia experiència, és essencial completar-la.

Antares Consulting disposa de dos actius clau que fan que l’empresa es converteixi en un important player com a suport extern a aquestes reformes. D’una banda, compta amb un profund coneixement dels diferents sistemes de salut a Europa, el que permet realitzar anàlisis comparatives i extreure lliçons de les iniciatives que s’han dut a terme a l’estranger en termes de reformes sanitàries. D’altra banda, Antares Consulting té una bona visió de les condicions necessàries per dur a terme reformes relacionades amb la gestió del canvi.

Antares Consulting ha contribuït de manera significativa i creïble a la reforma del panorama hospitalari a Bèlgica, en l’optimització de sistema de planificació de les professions en l’àmbit sanitari i en la millor gestió i explotació de les dades de salut.

Vic De Corte
Clinique Saint-Jean (Bélgica)
Directora General

2018 va ser un any crucial en l’evolució de la Clinique Saint-Jean: els desafiaments, la necessitat de repensar els seus objectius de futur i de reposicionar-se en un panorama hospitalari a Brussel·les cada vegada més competitiu. Totes aquestes raons ens van dur a recórrer a l’experiència d’Antares Consulting per dur a terme diferents projectes: optimització del funcionament del nostre bloc quirúrgic, millora de l’accessibilitat i de l’atractiu de la nostra clínica, i definició d’un nou pla estratègic.

Gràcies al gran coneixement del nostre sector i de les seves especificitats a nivell belga i també a nivell internacional, l’equip va saber adaptar la seva metodologia i respondre així a les nostres necessitats. Les propostes i els plans d’acció plantejats per l’equip d’Antares Consulting van ser molt concrets i fets a mida.

La capacitat d’anàlisi quantitativa d’Antares Consulting és un actiu important: les dades anonimitzades de què disposen ens han permès conèixer amb precisió on ens trobem en el panorama hospitalari regional i, per tant, com posicionar-nos millor. Estem convençuts que Antares Consulting és un soci valuós per a la nostra evolució i per afrontar tots els canvis actuals i de futur de la nostra institució.

Dr Alain FUSEAU
CME Groupe Hospitalier du Havre (Francia)
President

Vam treballar amb Antares Consulting durant un període de sis mesos i en circumstàncies difícils. L’equip va demostrar un fort compromís amb el servei de psiquiatria de l’Havre i una ràpida comprensió dels nostres problemes.

Oberts en tot moment a escoltar els equips mèdics i assistencials, amb una gran percepció de les nostres necessitats i considerant les limitacions locals, regionals i nacionals. L’equip d’Antares Consulting ens va acompanyar en tot moment i la qualitat del seu servei ens va permetre replantejar el projecte assistencial de qual estem especialment satisfets.

Parlem?

    Preferencias de Privacidad
    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.