Studie RESA 2018

Gezondheidsresultaatindicatoren in de particuliere gezondheidszorg

Zevende editie van dit rapport over Health Performance Indicators in Private Health Care, opgesteld door Antares Consulting voor IDIS (Instituut voor de Ontwikkeling en Integratie van de Gezondheidszorg), volgens de gegevens van 2017.

De toenemende deelname van erkende prestigecentra, de transparantie van de verstrekte informatie en de betrouwbaarheid van de resultaten ervan betekent dat dit nu een volledig representatieve studie van de particuliere gezondheidszorg is en een plaats heeft onder de studies en verslagen van de meest geconsolideerde nationale en internationale waarnemingscentra die de resultaten van de gezondheidszorg documenteren.

Het eerste resultaat dat meer en meer in het oog springt, is juist het streven naar transparantie van de privécentra: meer dan 500 privécentra tonen hun informatie: 325 ziekenhuizen en poliklinische centra, die gegevens bijdragen aan de RESA 2018-studie, en 186 centra voor geassisteerde voortplanting, met gegevens die door de Spaanse Vruchtbaarheidsvereniging worden verstrekt.

Maar de meest in het oog springend is niet zozeer de deelname van de centra, dan wel de hoeveelheid informatie die zij hebben verstrekt:

– 1.380.436 ziekenhuisontslagen, wat neerkomt op 26% van de totale openbare en particuliere ziekenhuisontslagen in Spanje.

– 750.647 chirurgische ingrepen, 48% van de totale particuliere activiteit en 15% van die van het Spaanse gezondheidsstelsel.

– 2.676.218 poliklinische raadplegingen, die 15% van de particuliere activiteit en 3% van het totale nationale gezondheidsstelsel vertegenwoordigen.

Rekening houdend met het feit dat de studie RESA 2018 alleen de gegevens analyseert van vier specialismen (dermatologie, oogheelkunde, traumatologie en orthopedie, en verloskunde en gynaecologie), is dit volume van buitengewoon gewicht. Het is de grote sprong voorwaarts die dit jaar is gemaakt: het volume van de poliklinische gegevens is met 150% gestegen ten opzichte van de RESA 2017-studie.

– 4.735.640 ziekenhuisnoodgevallen. Dit vertegenwoordigt 67% van de particuliere gezondheidszorg en 16% van de totale activiteit van het systeem.

– 1.500.000 diagnostische beeldvormingsstudies (mammografie, CT en MRI).

– Bijna 80.000 cycli van in-vitrofertilisatiebehandeling.

– 8.700 patiënten met chronisch nierfalen, behandeld met dialyse.

Deze gegevens betekenen in bijna alle activiteitensectoren grotere volumes dan die van bijna alle autonome regio’s en geven aan dat de RESA-studie zonder enige twijfel is geconsolideerd als een van de studies met het grootste volume aan gegevens in Spanje.

Inhoudelijk zijn er dit jaar vijf nieuwe indicatoren opgenomen:

– Het aandeel van de keizersnede, om het verschil tussen de particuliere en de openbare sector, dat door meerdere oorzaken bestaat, nauwkeurig te kunnen kwantificeren.

– Vier indicatoren uit het EIQI-project (European Inpatient Quality Indicators) die gegevens bevatten over het aandeel van de galblaasoperatie met laparoscopie, het sterftecijfer door longontsteking en het sterftecijfer door twee soorten heupfracturen.

Preferencias de Privacidad
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.