El repte de l’accés a la innovació: Implantar processos disruptius en estructures organitzatives rígides

El sector salut és un dels sectors d'activitat més innovadors i, en canvi, l'accés a la innovació, i el seu finançament en particular, és un dels principals reptes dels sistemes sanitaris en l'actualitat.

El sector salut és un dels sectors d’activitat més innovadors i, en canvi, l’accés a la innovació, i el seu finançament en particular, és un dels principals reptes dels sistemes sanitaris en l’actualitat.

Si mirem la inversió en I+D+i sobre les vendes del sector, la indústria farmacèutica i biotecnològica i la indústria d’equipament sanitari es situen entre els sectors que més inverteixen en innovació.

El 2015, la indústria farmacèutica va invertir 900 milions d ‘€, que representen el 20% del total d’inversió industrial a Espanya. La facturació del sector farmacèutic suposa un 2,4% del total industrial, de manera que amb diferència és la indústria que més inverteix en I+D.

En sentit ampli, la tecnologia sanitària és: “l’aplicació de coneixement i habilitats organitzades en forma de dispositius, medicaments, vacunes, procediments i sistemes desenvolupats per resoldre un problema de salut i millorar la qualitat de vida” (OMS).

La innovació en tecnologies sanitàries, tal com s’entenen en la definició anterior, ha contribuït decisivament a millorar l’estat de salut de la població. De fet, alguns estudis estimen que un 40% de la millora en salut s’explica per la innovació en medicaments. Però el paper de les tecnologies sanitàries està tradicionalment al centre del debat sobre la sostenibilitat dels sistemes sanitaris, principalment pel seu elevat cost (generalment superior a la tecnologia que substitueixen) i per ser la principal causa de creixement de despesa, segons diversos estudis .

En aquest document ens centrarem en abordar el primer aspecte: el finançament de la innovació en tecnologia sanitària.

Preferencias de Privacidad
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.