Antares Consulting’s verklaring over het coronavirus

Gezien de huidige situatie, veroorzaakt door de uitbreiding van het Coronavirus (COVID-19), hebben wij allen die deel uitmaken van het Antares Consulting team, zowel individueel als als bedrijf, een maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze gezondheid en die van de hele gemeenschap te beschermen.

In die zin handelen we en zullen we te allen tijde de aanbevelingen en richtlijnen opvolgen van de gezondheidsautoriteiten in de landen waar we aanwezig zijn.

Maar daarnaast nemen we alle maatregelen die binnen ons bereik liggen om bij te dragen aan het afremmen van de besmettingscurve en willen we onze inspanningen leveren om de economische impact die deze situatie op de samenleving als geheel zal hebben, te minimaliseren.

Daarom, vanaf vandaag:

  • Zullen al onze professionals hun activiteiten uitvoeren door middel van telewerk.
  • Zullen zowel interne vergaderingen als vergaderingen met klanten worden gehouden via telefoon / videoconferentie / Skype.
  • Zullen we het reizen beperken en enkel de strikt noodzakelijke verplaatsingen doen.
  • Onze inzet en toewijding in de ontwikkeling van de vele lopende projecten en andere activiteiten blijven van het hoogste niveau. We proberen zo normaal mogelijk te werken.

Tot slot willen wij, als bedrijf dat zijn activiteit in de gezondheidssector ontwikkelt, alle gezondheidswerkers en publieke en private organisaties in de sector bedanken voor hun inspanningen en werk, en we geven hen onze steun in deze complexe en uitzonderlijke situatie.

Antares Consulting

Preferencias de Privacidad
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.