De apotheek en de continuïteit van de zorg. De patiënt centraal stellen

Gids voor de uitvoering van samenwerkingsprojecten tussen de ziekenhuisapotheek en de openbare apotheek

Deze gids is opgesteld door Antares Consulting in samenwerking met Vifor Pharma, de Spaanse Vereniging van Ziekenhuisapotheken (SEHF) en de Spaanse Vereniging van Familie- en Gemeenschapsapotheken (SEFAC).

Het maakt deel uit van het SimbioTIC-project, dat gebaseerd is op het principe van samenwerking en tot doel heeft ziekenhuis- en gemeenschapsapothekers te stimuleren om samen te werken aan een betere patiëntenzorg, zodat de continuïteit gewaarborgd is.

Het document heeft tot doel richtlijnen te geven zodat de ziekenhuisapotheekdiensten die samen met de openbare apotheken in hun gebied samenwerkingsprojecten willen opzetten, deze op passende wijze kunnen uitvoeren, meetbare resultaten kunnen verkrijgen en de erkenning van de patiënten kunnen verkrijgen.

De gids is zich bewust van de moeilijkheden die gepaard gaan met samenwerking wanneer er geen wederzijdse kennis bestaat tussen de twee groepen, en geeft richtsnoeren om culturele veranderingen te stimuleren, waardoor vertrouwen wordt gewekt op basis van de resultaten.

Preferencias de Privacidad
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.