Value-Based HealthCare: van theorie naar actie

Iets meer dan tien jaar geleden introduceerde Michael Porter het Value-Based HealthCare (VBHC) concept. De belangrijkste bijdrage van VBHC kan worden samengevat als het richten van de zorgpraktijk op die activiteiten die de best mogelijke gezondheidsresultaten of -uitkomsten genereren, die relevant zijn voor de patiënt en voor elke geproduceerde uitgave-eenheid.

Iets meer dan tien jaar geleden introduceerde Michael Porter het Value-Based HealthCare (VBHC) concept. De belangrijkste bijdrage van VBHC kan worden samengevat als het richten van de zorgpraktijk op die activiteiten die de best mogelijke gezondheidsresultaten of -uitkomsten genereren, die relevant zijn voor de patiënt en voor elke geproduceerde uitgave-eenheid.

Van oudsher is de geneeskunde gebaseerd op de evaluatie van de acties in de gezondheidszorg, waarbij de doeltreffendheid, de efficiëntie en de kosteneffectiviteit ervan praktisch afzonderlijk worden beoordeeld. Evidence-based medicine is gebaseerd op deze principes, evenals de benadering vanuit de wereld van de gezondheidseconomie. Meer recentelijk is er grote nadruk gelegd op de veiligheid van deze zorghandelingen en op de relevantie of adequaatheid van elke zorghandeling (juiste-zorgbeweging).

De VBHC-aanpak benadrukt echter het globale resultaat van het zorgproces dat op de mensen of patiënten wordt uitgevoerd (gedeeltelijk of volledig herstel van de gezondheidstoestand, herstelproces en duurzaamheid van de herstelde gezondheid). Dit gebeurt in relatie tot de geleverde inspanningen (de set van kosten die gemaakt zijn om deze resultaten te bereiken).

In korte tijd is er een brede consensus ontstaan over de noodzaak om het gezondheidssysteem en de zorgorganisaties te oriënteren op het genereren van waarde. De verspreiding en absorptie van het concept van VBHC is al zeer breed, maar we bevinden ons nog steeds in een fase van conceptuele benadering van het onderwerp.

Maar na meer dan tien jaar hebben we nog steeds moeite om het concept van VBHC in de zorgorganisaties en -systemen operationeel te laten landen. Waarschijnlijk het meest relevante initiatief op dit moment komt van het International Consortium for Healthcare Outcomes Measurements, dat sets van indicatoren per zorgproces voorstelt om de relevante uitkomsten voor de patiënt te meten.

Het doel van dit document is om een aantal praktische richtlijnen te geven om te beginnen met de implementatie van het VBHC-concept in onze organisaties, waarbij kleine maar effectieve stappen worden genomen om te beginnen met de implementatie ervan. Er wordt ingegaan op de wijze waarop met het meten van de waarde kan worden begonnen, in een context waarin de activiteiten vooralsnog worden gemeten: welke indicatoren zijn relevant, maar ook hoe deze kunnen worden verzameld. En als de waarde eenmaal is gedefinieerd vanuit het perspectief van de patiënt, hoe kunnen we het zorgproces dan opnieuw inrichten om deze doelstelling te benaderen? Tot slot zullen we ingaan op de vraag hoe we het begrip “waarde” kunnen introduceren in de processen van de aankoop van geneesmiddelen en de technologie in de gezondheidszorg.

Preferencias de Privacidad
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.