Value-Based HealthCare: de la teoria a l’acció

Fa una mica més d'una dècada, Michael Porter va introduir el concepte Value-Based HealthCare (conegut per les sigles VBHC). La principal aportació del VBHC es resumeix en orientar la pràctica assistencial cap a aquelles activitats que generin els millors resultats en salut o outcomes possibles, que siguin rellevants per al pacient i per a cada unitat de despesa produïda.

Fa una mica més d’una dècada, Michael Porter va introduir el concepte Value-Based HealthCare (conegut per les sigles VBHC). La principal aportació del VBHC es resumeix en orientar la pràctica assistencial cap a aquelles activitats que generin els millors resultats en salut o outcomes possibles, que siguin rellevants per al pacient i per a cada unitat de despesa produïda.

Tradicionalment, la medicina s’ha basat en l’avaluació dels actes assistencials pràcticament per separat, avaluant la seva eficàcia, eficiència i el seu cost-efectivitat. La medicina basada en l’evidència es basa en aquests principis, així com l’aproximació des del món de l’economia de la salut. Més recentment, s’ha posat un gran èmfasi en la seguretat d’aquests actes sanitaris, i sobre la pertinència o adequació de cada acte assistencial (right care movement).

No obstant això, l’enfocament del VBHC posa èmfasi en el resultat global del conjunt del procés assistencial realitzat sobre les persones o pacients (recuperació parcial o completa de l’estat de salut, procés de recuperació i sostenibilitat de la salut recuperada). I això ho fa en relació amb els esforços realitzats (conjunt de costos incorreguts per assolir aquests resultats).

En poc temps, s’ha generat un consens ampli sobre la necessitat d’orientar el sistema sanitari i les seves organitzacions de cures cap a la generació de valor. La difusió i absorció del concepte de VBHC és ja molt ampli; però, encara estem en una fase d’aproximació conceptual al tema.

Però després de més d’una dècada, continuem tenint dificultats en integrar de manera operativa el concepte de VBHC a les organitzacions i sistemes sanitaris. Segurament, la iniciativa més rellevant a hores d’ara sorgeix de l’International Consortium for Healthcare Outcomes Mesurements, qui proposa conjunts d’indicadors per processos assistencials per tal de mesurar els outcomes rellevants per al pacient.

L’objectiu d’aquest document és aportar una guia pràctica per començar a implementar el concepte de VBHC a les nostres organitzacions, donant passos petits però efectius per començar a implantar-lo.

S’abordarà com començar a mesurar el valor, en un context on de moment es mesuren activitats: quins indicadors són rellevants, però també com recollir-los. I un cop definit el valor sota la perspectiva del pacient, com vam redissenyar el procés assistencial per apropar-nos a aquest objectiu.

Finalment, abordarem com introduir la noció de valor en els processos de compra de medicaments i tecnologia sanitària.

Preferencias de Privacidad
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.